Estem participan Fòrum Regional de Desenvolupament Sostenible de UNECE

Avui s’ha iniciat el Fòrum Regional de Desenvolupament Sostenible organitzat per UNECE dedicat a la revisió i seguiment de la implementació de l’Agenda 2030 a la regió UNECE.

Societat civil, Estats, governs regionals i locals, sector privat, acadèmia i resta d’actors involucrats en el desenvolupament sostenible de la regió UNECE presenten les seves experiències en la implementació de l’Agenda 2030 així com el seu compromís real amb l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament sostenible.

Previ a l’obertura del Fòrum Regional, la Societat civil ens vam reunir ahir durant tot el dia per a coordinar i acordar la nostra participació en els espais regionals i globals de revisió i seguiment de l’Agenda 2030. Compartim estratègies i bones pràctiques per a la implementació de l’Agenda i per garantir una que totes les persones siguin incorproadas a l’Agenda i que ningú es quedi enrere.

L’Associació Planificació Familiar de Catalunya i Balears i Creació Positiva vam participar ahir en el fòrum de la Societat civil i avui al Fòrum Regional organitzat per la UNECE amb l’objectiu que els drets sexuals i reproductius estiguin inclosos en totes les estratègies d’implementació de l’Agenda 2030 que s’implementin tant a nivell local com global. A més, aportem una visió i anàlisi feministes dels objectius de desenvolupament sostenible per garantir que els drets humans de les dones estiguin al centre de l’Agenda 2030. Sense els drets humans de les dones i sense el feminisme dels Objectius de Desenvolupament Sostenible no podran aconseguir-se.


Hoy se ha iniciado el Foro Regional de Desarrollo Sostenible organizado  por UNECE dedicado a la revisión y seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 en la región UNECE.

Sociedad civil, Estados, Gobiernos regionales y locales, sector privado, academia y resto de actores involucrados en el desarrollo sostenible de la región UNECE presentan sus experiencias en la implementación de la Agenda 2030 así como su compromiso real con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Previo a la apertura del Foro Regional, la Sociedad civil nos reunimos ayer durante todo el día para coordinar y acordar nuestra participación en los espacios regionales y globales de revisión y seguimiento de la Agenda 2030. Compartimos estrategias y buenas prácticas para la implementación de la Agenda y para garantizar una  que  todas las personas sean incorproadas en la Agenda y que nadie se quede atras.

La Asociación Planificación Familiar de Catalunya i Balears y Creación Positiva participamos ayer en el foro de la Sociedad civil y hoy en el Foro Regional organizado por la  UNECE con el objetivo que los derechos sexuales y reproductivos estén incluidos en todas las estrategias de implementación de la Agenda 2030 que se implementen tanto a nivel local como global. Además, aportamos una visión y análisis feministas de los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar que los derechos humanos de las mujeres estén en el centro de la Agenda 2030. Sin los derechos humanos de las mujeres y sin el feminismo los Objetivos de Desarrollo Sostenible no podrán conseguirse.

Anuncios

Punt i seguit a la nostra participació a la CSW61. Ara toca seguir amb la rendició de comptes

Aquest camí iniciat el 18 de març del 2017 ha arribat al seu punt i seguit. Aquest blog és un exemple de trasparència i rendició de comptes de la nostra participació a la CSW61.

És un punt i seguit, ja que aquest blog serà un espai actiu per poder fer el seguiment del les activitats futures.

Ara toca seguinr repeflexionant com fer visibles els drets sexuals i reproductius, com contribuir a la lluita contra tots els fonamentalismes, i fer que l’agenda 2030 local sigui més accesible i més feminista.

Fins ara

APFCiB i Creación Positiva


Este camino iniciado el 18 de marzo del 2017 ha llegado a su punto y seguido. Este blog es un ejemplo de trasparència y rendición de cuentas de nuestra participación a la CSW61.

Es un punto y seguido, puesto que este blog será un espacio activo para poder hacer el seguimiento de el las actividades futuras.

Ahora toca seguinr repeflexionant como hacer visibles los derechos sexuales y reproductivos, como contribuir a la lucha contra todos los fundamentalismos, y hacer que la agenda 2030 local sea más accesible y más feminista.

Hasta ahora

APFCiB y Creación Positiva

 

 

Intercanvi amb la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)

23 de març, aquest matí hem mantingut una profitosa trobada amb Sergia Galván de la Colectiva Mujer y Salud  (Républica Dominicana) i Eugenia Romero de Equidad de Género (Mèxic) que són membres de la RSMLAC amb qui seguim teixint aliances i estratègies de futur per garantir la implementació de l’agenda feminista.


23 de marzo, esta mañana hemos mantenido una provechosa reunión con Sergia Galván de la Colectiva Mujer y Salud  (República Dominicana) y Eugenia Romero de Equidad de Género (Mèxic) que son miembras de la RSMLAC con quien seguimos tejiendo alianzas y estrategias de futuro para garantizar la implementación de la agenda feminista.

Justícia climàtica sexual i reproductiva.

El dimarts vam assistir a la Church a l’acte: “Seeking Gender Justice” organitzat per Black Women’s Blueprint. Diferents organitzacions del moviment de dones dels Estats Units comparteixen els seus objectius, estrategies i reptes en la nova administració Bush. Un dels missatges clau del acte: La violència medioambiental es tambè un tema de Justicia sexual i reproductiva


El martes asistimos en la Church al acto: “Seeking Gender Justice” organizado por  Black Women’s Blueprint. Diferentes organizaciones del movimiento de mujeres de Estados Unidos comparten sus objetivos, estrategias y retos en la nueva administración Trump. Uno de los mensajes clave del acto: La violencia medioambiental es también un tema de Justicia sexual y reproductiva.

Reunió amb la Federació de Planificació Familiar Internacional (IPPF)

23 de març, reunió amb Estelle Wagner, coordinadora d’Incidència Política Internacional d’IPPF d’on van sorgir noves idees i estratègies d’incidència per la implementació i monitoratge de l’Agenda 2030 en l’àmbit local.

23 de març, reunión con Estelle Wagner, coordinadora de Incidencia Política Internacional de IPPF de donde surgieron nuevas ideas y estrategias de incidencia para la implementación y monitoreo de la Agenda 2030 en el ámbito local.

Èxit d’assistència al Side Event DSiR a l’Agenda Global i la Catalana

22 de març de 2017, l’acte que hem organitzat conjuntament amb UNFPA i ha  tingut lloc  a la secció oficial de la Condició Social i Jurídica de la Dona (CSW61 ) ha comptat amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona i el Womens Major Group.

L’acte ha estat presentat per la Sra. Cristina Gallach, cap de Relacions Públiques i Comunicació de UN, i ha estat conduït pel Sr. Luis Mora, cap de gènere, cultura i drets humans d’UNFPA. Ha tingut una gran assistència, entre la qual s’ha comptat amb la presència del Govern de Catalunya i del Govern espanyol.

Sense els Drets Sexuals i Reproductius, sense els drets humans de les dones i sense el  feminisme no es podrà  complir amb la nova Agenda 2030. aquest ha estat el missatge clau que han remarcat les directores de les dues entitats catalanes organitzadores de l’acte,  Sílvia Aldavert i Montse Pineda.


22 de marzo de 2017, el acto que hemos organizado conjuntamente con UNFPA y ha  tenido lugar  a la sección oficial de la Condición Social y Jurídica de la Mujer (CSW61 ) ha contado con la participación del Ayuntamiento de Barcelona y el Womens Mayor Group.

El acto ha sido presentado por la Sra. Cristina Gallach, Secretaria de Relaciones Públicas y Comunicación de UNO, y ha sido conducido por el Sr. Luis Mora, Resposanble de género, cultura y derechos humanos de UNFPA. Ha tenido una gran asistencia, entre la cual se ha contado con la presencia del Gobierno de Cataluña y del Gobierno español.

Sin los Derechos Sexuales y Reproductivos, sin los derechos humanos de las mujeres y sin el  feminismo no se podrá  cumplir con la nueva Agenda 2030. Este ha sido el mensaje clave que han remarcado las directoras de las dos entidades catalanas organizadoras del acto,  Sílvia Aldavert y Montse Pineda.

 

Women and Noncommunicable Diseases (cat, esp, eng)

22 de març, assistim a la sessió del Taskforce on Women ond Non-Communicable Diseases on s’ha parlat dels nous reptes de salut NCDs en malalties nos controlables en dones amb l’aportació de nous enfocaments i abordatges.

22 de marzo, asistimos a la sesión del Taskforce on Women ond Non-Communicable Diseases donde se han expuesto los nuevos retos de salud NCDs en enfermedades no controlables en mujeres con la aportación de nuevos enfoques y abordages.